Web dobrá práce v obci

O projektu

The Czech Republic has one of the lowest levels of unemployment in the EU. Despite that, there is still a relatively large group of people here, who have trouble entering the labour market. It is difficult for them to overcome varied barriers that prevent them from finding quality employment on their own. They require different types of support to overcome those barriers. Public administration can play a key role in aiding this process, and there are already a number of functioning examples of to prove this.

A Good Job in the Neighborhood project aims to support and develop ways of employing persons who face difficulties entering the labour market in their towns and neighborhoods. In order for employment in the municipality to be a truly good job, it has to allow people who are threatened by social exclusion to make a real life change. It is crucial to support the creation of employment opportunities directly by the local administrations, as well as supporting social services.

The project is made up of two consecutive parts. The first part is focused on research and analysis with the goal to map out (a) key barriers that prevent certain groups of people from gaining and retaining quality employment, (b) existing practices of job creation and support systems for employed individuals, which local administrations are directly involved in, and (c) inspirational examples from the sphere of employment from other countries.

The research will then be followed by the second part of the project, which entails direct involvement in the creation of job opportunities and systems of employment with the active engagement of local authorities, which will be carried out in six municipalities or micro-regions around the Czech Republic. Along with providing this support, we will also create analyses of the local situation, set up an evaluation system for the measures that will be introduced, support an exchange of experiences between towns and learning visits abroad with the goal of adapting successful practices to the Czech context.

Project outputs will include research and analytical papers, statistical analyses concerning the geographical distribution of unemployment, as well as methodological tools for local authorities and other relevant actors for the introduction of appropriate forms of public employment. These documents will contribute to efforts to improve the situation of the long-term unemployed, to develop communities and to make public spending more effective.

In order to publicize our finding, we will hold meetings of experts and other public events on the local and national level. There will also be a blog, where we will publish our outputs and results during the course of the project, as well as interesting examples of good practices and analyses on connected topics.

Projektový tým

Lucie Trlifajová

lucie.trlifajova@centrumspot.cz

Antropoložka a analytička veřejných politik, hlavní obsahová koordinátorka projektu Dobrá práce v obci. Věnuje se tématům migrace, sociální ochrany a občanství, prekarizace práce a jejím dopadům na postavení nízko-příjmových skupin, procesům marginalizace a prostorového vyloučení.

Adam Gajdoš

adam.gajdos@centrumspot.cz

Sociolog se zájmem o kulturní paměť, náboženství a procesy sociálního začleňování. Studoval v Praze, Brně a Berlíně. V projektu Dobrá práce vede výzkum veřejného zaměstnávání osob, které se obtížně uplatňují na trhu práce, na úrovni obcí.

Tomáš Samec

tomas.samec@centrumspot.cz

Sociolog, působící na Sociologickém ústavu AV ČR v.v.i, absolvoval doktorské studium sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumnou stáž na University of Vienna. Zaměřuje se na výzkum financializace bydlení a na nové formy poskytování bydlení realizované veřejnými a kolektivními aktéry.

Karel Novák

karel.novak@centrumspot.cz

Dlouhodobě se věnuje oblastem sociálního začleňování, regionálního rozvoje a posilování participace. Věří, že tyto tři oblasti jsou vzájemně propojené, snaží se o tom přesvědčit i ostatní a podílí se na formulování a realizaci konkrétních programů ony tři oblasti obsahujících. V projektu Dobrá práce je metodikem pro spolupráci s obcemi.

Petr Mareš

petr.mares@centrumspot.cz

Absolvoval obory psychologie a sociální politika/sociální práce na FSS Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje tématu pracovních podmínek a související odpovědnosti firem v rámci dodavatelských řetězců. V projektu Dobrá práce v obci je lokálním koordinátorem pro Brno

Branislav Štěpita

branislav.stepita@centrumspot.cz

Sociální pracovník a zážitkový pedagog, věnuje se v mnoha formách přímé práci s dětmi a mládeží (školní kolektivy i různě ohrožené skupiny) i vzdělávání pracovníků s mládeží. V projektu se věnuje zaměstnávání rizikové mládeže na Praze 7 formou nízkoprahové řemeslné dílny.

Bronislav Podlaha

bronislav.podlaha@centrumspot.cz

Lokální koordinátor Kadaň. Kulturní a sociální antropolog se zájmem o okraj společnosti. Dlouhodobě se v podobě různých figur pohybuje na šachovnici sociálního začleňování.

Karel Hošek

karel.hosek@centrumspot.cz

Koordinátor prostupného zaměstnávání na Hanušovicku, který ve spolupracuje s obcemi na vzniku pracovních místa individuální podpoře dlouhodobě nezaměstnaných. Spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb z regionu na zlepšení kvality a posílení potřebných jednotek a kapacit služeb.

Externí spolupracovníci

Hana Vališová

Dlouhodobě se zabývá výzkumy v oblasti sociálního začleňování, v projektu koordinuje sběr dat k Mapě nezaměstnanosti a jejich analýzu a interpretaci. Aktuálně je na rodičovské dovolené, takže se z terénu přesunula k datům.

Daniela Büchlerová

Socioložka, dlouhodobě se věnuje problematice sociálního vyloučení a politik sociálního začleňování jako výzkumník, analytik a evaluátor, od roku 2015 pracuje v Agentuře pro sociální začleňování. V projektu Dobrá práce v obci se zabývá současnými praxemi ve veřejném zaměstnávání v ČR.

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FF UK v Praze. Od roku 2012 se zabývá public relations, fundraisingem a marketingem. Zkušenosti má z oblasti neziskového sektoru, veřejné i komerční sféry. Působila dva roky na Úřadu vlády jako tisková mluvčí Agentury pro sociální začleňování. V současné době pracuje jako PR konzultantka a copywriterka na volné noze na několika sociálně prospěšných projektech, včetně projektu Dobrá práce v obcích.

Masha Volynsky

Vystudovala středoevropská studia a dějiny Československa v New Yorku a Londýně. Pracovala v řadě českých neziskových organizací a zaměřuje se na práci s médii a komunikaci s veřeností. Zároveň působila v internetových i tištěných mediích a v rozhlase. V projektu Dobrá práce v obci pracuje na vytváření online nástrojů pro diseminaci výstupů projektu a spolupráci s obcemi.

Michaela Kudrnáčová

Absolventka intersekcionálních studií na švédské Linköping Universitet a studentka sociologie na FSV UK působící v Sociologickém ústavu AV ČR v.v.i. Zajímá se zejména o nové metodologie v sociálních vědách a zaměřuje se na výzkumy sociálních nerovností, vzdělávání a environmentalistiky. Na projektu pracuje jako výzkumná asistentka.

Pavel Pech

pavel.pech@centrumspot.cz

lokální koordinátor Nový Bor

Markéta Dvořáková

Dlouholetá ředitelka MAS Brdy-Vltava. V rámci MAS je zapojena do plánování sociálních a návazných služeb v regionu, aktivní podpory dlouhodobě nezaměstnaných v rámci tzv.“ sdílené pracovní čety“. V Národní síti místních akčních skupin ČR vede pracovní skupinu Sociální a podílí se na vyjednávání podpory komunitně vedeného místního rozvoje v operačních programech.

Václav Kříž

vaclav.kriz@centrumspot.cz

Lokální koordinátor Praha 7