Web dobrá práce v obci

Práce jako finanční a existenční riziko - Část I : Analýza nastavení systémů dávek, daní a exekucí