Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Mentoring v brněnské jídelně

Autor: Lucie Nemešová

28. 05. 2019

Rubrika:

#rozhovor

Jídelna Magistrátu města Brno je jedno z míst, kde v rámci zaměstnaneckého projektu Magistrátu města Brno vznikla  tréninková pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří mají z různých důvodů i v současné situaci problém najít uplatnění na trhu práce.

V jídelně Magistrátu města Brno většinou potkáte na obědě současné zaměstnance magistrátu, bývalé zaměstnance v důchodu a cizí strávníky, kteří mají svá pracoviště blízko. V samotné jídelně pracuje čtrnáct zaměstnanců, má přímou podporu od města Brno a možná by mohla na první dojem působit jako pouhá “běžná jídelna“, což ale není tak docela pravda.

Jídelna je jedno z míst, kde v rámci zaměstnaneckého projektu Magistrátu města Brno vznikla  tréninková pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří mají z různých důvodů i v současné situaci problém najít uplatnění na trhu práce. V jídelně bylo dosud formou tréninkových pracovních míst, obvykle jako pomocná síla, zaměstnáno třináct takových lidí. O tom, čím je jídelna výjimečná, jsme si povídali s Lenkou Brymovou z Magistrátu města Brno, pod kterou projekt spadá.

Jaké je vaše role?

Pracuji jako mentor, to znamená, že nabízím lidem podporu v průběhu zaměstnání. Nedělám sociální poradenství, na to je v projektu speciální tým poradců. Spolupráce s klientem je samozřejmě jiná než práce s běžným zaměstnancem, protože má každý svá osobnostní specifika a na každého platí trochu jiný přístup.

Jakým způsobem s těmito lidmi pracujete?

V první fázi si zájemci o tréninková pracovní místa přijdou v doprovodu zaměstnance Odboru sociální péče [magistrátu] prohlédnout pracoviště a vyjasnit si, jaké pracovní činnosti budou vykonávat. Často se stává, že jsou tito lidé nejistí, zda práci zvládnou, proto je ubezpečíme o naší nápomoci a seznámíme je s pracovištěm, se způsobem proškolení a vysvětlíme jim jednotlivé pracovní činnosti. Každému poskytujeme na pracovišti kontaktní osobu z řad zaměstnanců Jídelny Magistrátu města Brno, na kterou se mohou obrátit se svými dotazy. Ve druhé fázi podepisují smlouvu na Odboru sociální péče a domlouvá se termín nástupu na naše pracoviště. Třetí fáze zahrnuje samotný nástup na pracoviště. Klienty projektu vybavíme pracovním oděvem a pomůckami. Seznámíme je blíže s prostředím a kolektivem, a pak je zapojujeme do pracovního procesu pod vedením kontaktní osoby.

Čím si myslíte, že je váš přístup specifický?

Snažíme se vytvářet přátelské pracovní prostředí a chceme, aby se klientům na našem pracovišti líbilo. Velmi často s nimi osobně konzultujeme způsob pracovního zařazení, jejich předešlé pracovní zkušenosti, a také se zajímáme o jejich osobní adaptaci v pracovním kolektivu apod. Vždy si najdeme čas je vyslechnout a řešit případná nedorozumění či vzniklé pracovní problémy, překážky ve výkonu práce na jejich straně, a hledáme společně nejlepší řešení na jejich odstranění… Často se cítím být tak trochu nedobrovolným svědkem jejich života, protože někteří klienti mají potřebu vypovídat se o svých životních peripetiích

Doposud se našim klientům na pracovišti líbilo, pochvalovali si práci i kolektiv. Naší pozitivní zpětnou vazbou je to, že se nás velmi často ptají na to, zda bychom si je mohli nechat v pracovním poměru natrvalo.

Jak se o vašich tréninkových místech dlouhodobě nezaměstnaní mohou dozvědět? Spolupracujete třeba s nějakými organizacemi, které vám tyto klienty doporučují?

Nejčastěji se o možnostech projektu dozvědí lidé přímo na úřadu práce, kdy jim tuto informaci podá jejich kontaktní referent. Mohou se o nás dozvědět také přes různé projekty Magistrátu města Brno nebo v neziskových organizacích. Většinou se jedná o klienty, kteří řeší dluhovou problematiku nebo exekuce, s čímž souvisí jejich ztráta pracovních návyků, bydlení a problémy v rodinách.

Kam tito lidé pokračují? Existuje v Brně nějaký systém prostupného zaměstnávání? Máte nasmlouvané nějaké partnerské organizace? Nevrací se tito lidé zpět na úřad práce?

Klienti, kterým byly poskytnuty služby projektu a kteří prošli tréninkovým pracovním místem, se stejně jako ty ostatní snažíme uchytit na volném pracovním trhu. K tomu nám slouží náš interní seznam zaměstnavatelů. Jedná se o přehled firem, kde jsme jako projekt navázali spolupráci na základě dobrých vztahů.

Co vás na téhle práci a v čem vnímáte její smysluplnost?

Hodně důležitá je pro tyto lidi správná motivace k práci. Musí vědět, proč má smysl pracovat. Obvykle se o tuto motivaci starají naši zaměstnanci. Zrovna teď řeší moje kolegyně na výdejně obědů, kde máme klientku tréninkových pracovních míst, její docházku, se kterou má tato klientka problémy. Snažíme se, aby klienti tréninkových pracovních míst takříkajíc zapadli do našeho kolektivu a stali se jeho součástí. Vytváří si vazby na pracoviště i lidi. To hodnotím velice kladně, protože díky tomu se do práce těší a motivuje je to. Pro nás všechny je to životní zkušenost a cenná příležitost posunout se osobnostně dál.

Jak vlastně vznikla myšlenka na nabídku tréninkových míst pro dlouhodobě nezaměstnané u vás v jídelně? A jak dlouho pracujete s těmito lidmi?

V roce 2011 spolupracovala jídelna Magistrátu města Brno s Odborem sociální péče na veřejné službě a tato spolupráce se opakovala znovu v roce 2018. Proto nás teď Odbor sociální péče oslovil s nabídkou tréninkových pracovních míst, která fungují obdobně jako veřejná služba. A protože máme dobré zkušenosti s klienty veřejné služby, rozhodli jsme se tato tréninková pracovní místa na našem pracovišti zřídit. Naše spolupráce probíhá od začátku roku 2018.

Jaké jsou vaše další plány v této oblasti do budoucna?

Projekt se podařilo během roku 2018 velmi dobře rozběhnout, za což jsem ráda, a proto budeme i nadále spolupracovat s Odborem sociální péče na tréninkových pracovních místech. Nahrávají nám i denní praktické zkušenosti na pracovišti, protože v kuchyni nastávají častokrát situace, kdy je třeba každé ruky, a zrovna tyto situace nám pomáhají řešit lidi, kteří pracují na tréninkových pracovních místech.

 

Kromě Jídelny Magistrátu města Brno, která nabízí tréninková pracovní místa, v Brně také probíhají projekty neziskové organizace IQ Roma Servis, jako, např. kurzy realizované v rámci zaměstnaneckého projektu Práce je Šance nebo Karierové centrum, které podporuje klienty při hledání a volbě zaměstnání. Pomoc v oblasti zaměstnávání nabízí také brněnské romské středisko DROM.