Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

Příběh jednoho dluhu

Autor: Karel A. Novák, Adam Gajdoš

15. 05. 2020

Rubrika: článek

Nic neukáže potřebu napravit důsledky nedostatečné regulace v oblasti dluhů názorněji než skutečný příběh jednoho obyčejného dluhu. Příběh Ráchelina dluhu je jedním z mnoha příkladů tzv. “starých” dluhů - tedy dluhů, které vznikaly za nemorálních a dnes již z velké části neplatných právních podmínek, v prostředí tzv. úvěrové džungle. I přesto jsou nadále vymáhány v plné výši.

Život s exekucí v sedmi bodech

Autor: Adam Gajdoš, Radek Hábl

28. 04. 2020

Rubrika: článek

Co všechno obnáší exekuce a jak se v jejím důsledku mění sociální situace dlužníků a jejich rodin? Pro člověka, který na splacení dluhu nemá dostatek prostředků, bývá zahájení exekučního řízení vstupem na příslovečnou šikmou plochu. Exekuce do jeho života přináší řadu překážek, které úspěšné zvládnutí nepříznivé životní situace ještě více komplikují. Výrazné navýšení dlužné částky, zablokování bankovních účtů nebo stigmatizující záznam v Centrální evidenci exekucí neznamenají pouze velké riziko sekundárního zadlužení. Nepřímým důsledkem exekuce je často také ohrožení legálního pracovního poměru a ztížení přístupu ke standardnímu bydlení. 

Kdo jsou nezaměstnaní deset let po krizi?

Autor: Analytický tým DP

19. 12. 2019

Rubrika: článek

Deset let po začátku ekonomické krize zažívá Česká republika historicky nejnižší míru nezaměstnanosti. Přináší však vysoká míra zaměstnanosti prosperitu a jistotu všem obyvatelům České republiky? Jaký charakter má současná nezaměstnanost a kdo vlastně jsou dnešní nezaměstnaní? Jaká opatření mohou přispět k efektivnímu ukončování dlouhodobé nezaměstnanosti a ekonomické nejistoty?

Co dělat v časech nízké nezaměstnanosti?

Autor: Karel Novak

17. 09. 2019

Rubrika: článek

Při pohledu na současné statistiky nezaměstnanosti a počty nabízených pracovních míst by se mohlo zdát, že kdo chce, může okamžitě nastoupit do práce. Přesto však stále existuje nemalá skupina lidí (více než 2 roky bez zaměstnání je v evidenci ÚP kolem 30 tisíc osob), kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, často již velmi dlouho, a práci ne a ne najít.

Metoda individuálního umístění a podpory zaměstnanců

Autor: Branislav Štěpita

01. 08. 2019

Rubrika: článek

IPS (individuální umístění a podpora nebo Individual Placement and Support) je metoda podporovaného zaměstnávání, která pochází z Anglie a USA. Její základní myšlenkou je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít pro daného člověka správný druh práce a pracovních podmínek a je-li mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem. To vnímáme jako velmi vhodný přístup i k lidem s mnohočetnými bariérami na trhu práce, kterým se věnuje náš projekt.

Co měnit a neměnit u dávkového systému

Autor: TRL

10. 04. 2019

Rubrika: článek

Systém exekucí, spíš než systém sociálních dávek, představuje největší překážku pro lídi, kteři se snažejí dostat a udržet se na trhu práce. O tom ale také o nutných změnách v systému dávek mluvila zástupkyně SPOTu Lucie Trlifajová na kulatém stolu v Poslanecké sněmovně.

Sociální práva – pro všechny kromě dlužníků?

Autor: Lucie Trlifajová

29. 03. 2019

Rubrika: článek

V pondělí 25. března vláda schválila navýšení nezabavitelné částky, tedy toho, co zůstává lidem v exekuci a insolvenci z jejich příjmu na život. Ministr Jan Kněžínek (ANO) slibuje, že dlužníkům se nyní skutečně vyplatí pracovat. Tohle ale úprava nepřinese.

13 důvodů, proč je nutné změnit nezabavitelnou částku

Autor: nel

19. 02. 2019

Rubrika: článek

Lidem v dluhové pasti svitla v uplynulých týdnech naděje, která záhy rychle pohasla. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Návrh se ovšem zaměřuje pouze na motivační složku, tedy na to, aby dlužníkovi s růstem mzdy rostla i částka, která mu zbývá na živobytí. Výše základní částky zůstává v tomto návrhu bez povšimnutí. Přitom právě změna nastavení základní částky je zcela klíčová pro řešení sociální situace tisíce Čechů. Přečtěte si 13 důvodů, proč je potřeba ji změnit a jak na to.

Poslanci jednají o částce, která zbývá dlužníkovi na živobytí. Současná výše nezabavitelné částky drží lidi v dluhové pasti, varují odborníci

Autor: nel

11. 12. 2018

Rubrika: článek

O kolik vzroste částka, na kterou exekutor nemůže, dnes jedná poslanecký podvýbor pro problematiku exekucí. Současná výše tzv. nezabavitelné částky od vyšších výdělků dlužníky spíše demotivuje, tvrdí v nové analýze Centrum pro společenské otázky - SPOT. Dlužníkovi se vyplatí pracovat maximálně do 20 tisíc korun hrubého. Tento efekt zásadně ovlivňuje nejen dlužníky, ale i členy jejich domácností. Řešení podle odborníků leží zejména v pravidelné valorizaci a změně pravidel výpočtu částky, která člověku musí zbýt na živobytí.

Pracují, přesto vydělají méně: Kalkulačka spočítá, kdy se lidem s exekucemi (ne)vyplatí pracovat

Autor: nel

28. 11. 2018

Rubrika: článek

Exekuce představují významný problém pro desetinu české společnosti. Každou minutu navíc přibude jedna nová. Závažné dopady mají exekuce také na oblast zaměstnanosti. Potýká se s nimi jedna pětina uchazečů o práci, v některých regionech může jít ale podle odhadů až o 80 procent. Při nástupu do zaměstnání si tito lidé ekonomicky často pohorší a dostávají se do finanční tísně. To a mnohem více vyplývá ze zjištění analýzy nastavení systému dávek, daní a exekucí vypracované Centrem pro společenské otázky - SPOT.

zaostřeno na obce ... Velké Hamry

Autor: zuk

04. 11. 2018

Rubrika: článek

…aneb tématika dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice... V naší rubrice “Zaostřeno na obce…” jsme se tentokráte obrátili na starostu obce Velké Hamry Jaroslava Najmana. Starosty Najmana jsme se zeptali, podobně jako předchozích respondentů, na to, jak vnímá téma dlouhodobé nezaměstnanosti.

František Novák: „Zasahuje mě každý životní příběh s dobrým koncem, který v ideálním případě začíná pracovní smlouvou s naší firmou.“

Autor: mak

27. 10. 2018

Rubrika: článek

Podle Františka Nováka by se systémově mělo pracovat s lidmi, na které jsou uvalené exekuce, aby se jim vyplatilo pracovat. František Novák je zaměstnaný ve firmě 7U jako koordinátor pracovního týmu. Jako člověk, který pochází z romské komunity, podává neotřelý pohled na současný pracovní trh. Bavili jsme se s ním nejen o práci ve firmě 7U, ale také o jeho konkrétních zkušenostech s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi.

zaostřeno na obce ...

Autor: mak

22. 10. 2018

Rubrika: článek

…aneb tématika dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice... V naší rubrice "Zaostřeno na obce…" jsme položili otázku na téma "Jaká je podle vás v současné době největší výzva v oblasti (ne)zaměstnanosti?" Dostali jsem krásné a plnohodnotné odpovědi od Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi, Roberta Heráka z Agentury pro sociální začleňování a Markéty Dvořákové, ředitelky Místní akční skupiny Brdy-Vltava a realizátorky projektu na podporu zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jiří Hanzelín: Náš projekt ukazuje, že dlouhodobě nezaměstnaní jsou zaměstnatelní. Stačí jen zvolit ty správné nástroje a přístupy.

Autor: zuk

18. 10. 2018

Rubrika: článek

Jiří Hanzelín pracuje jako terénní pracovník v projektu „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji”, ve městech Chomutov a Jirkov. Pomáhá lidem z různých sociálních vrstev k návratu do pracovního života. Spolupracuje s externími specialisty na dluhové poradenství, a pomáhá tak řešit předlužení účastníků tohoto projektu. Po většinu času úspěšně! Co všechno takový projekt obnáší, si přečtete v aktuálním rozhovoru.

Základní přehled možností vytváření pracovních příležitostí z pohledu obcí

Autor: trl

15. 10. 2018

Rubrika: článek

V současné době v České republice existují tři hlavní konfigurace, v níž obec jako subjekt může vytvářet, případně ovlivňovat vytváření pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o situaci, kdy (1) práci organizuje přímo obec; (2) práci organizují subjekty, které jsou zřízené obcí nebo navázané na její rozpočet; (3) práci organizují třetí subjekty.

Lucie Trlifajová (SPOT): Na dlouhodobě nezaměstnané je častokrát pohlíženo jako na ty, kteří pracovat nechtějí

Autor: mak

11. 10. 2018

Rubrika: článek

Získat dobrou práci je snem každého. Co ale v dnešní době znamená mít dobrou práci? Jaký má vliv na kvalitu práce nízká nezaměstnanost? A jak pomoci lidem, kteří dlouhodobě práci nemají?

Dlouhodobá nezaměstnanost - mýty a stereotypy

Autor: mak

09. 10. 2018

Rubrika: článek

Kolem lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce, kolují ve společnosti různé mýty typu: Jsou nezaměstnaní, protože jsou líní. Nechtějí pracovat, protože od státu dostávají vysoké sociální dávky apod. Pojďme se společně podívat, jak to ve skutečnosti s dlouhodobou nezaměstnaností je.

Laura Kopecká (7U): Nabízíme nový začátek lidem dlouhodobě bez práce

Autor: mak

05. 10. 2018

Rubrika: článek

Pomáhají lidem dlouhodobě bez práce nebo lidem s trestní minulostí a dalším ohroženým skupinám na trhu práce. Díky firmám jako je 7U s.r.o. dostávají ti, které společnost kvůli jejich životnímu příběhu nebo původu odsoudila, druhou šanci. Společnost 7U s.r.o. zajišťuje pro Městskou část Praha 7 úklid a údržbu veřejných prostor a zeleně. Dveře zde má podle Laury Kopecké, vedoucí oddělení komunálních služeb, otevřené každý, kdo se chce dostat nebo vrátit na běžný pracovní trh a předtím získat zpět potřebné pracovní návyky.