Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Metoda individuálního umístění a podpory zaměstnanců

Autor: Branislav Štěpina

01. 08. 2019

Rubrika:

#článek

IPS (individuální umístění a podpora nebo Individual Placement and Support) je metoda podporovaného zaměstnávání, která pochází z Anglie a USA. Její základní myšlenkou je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu pro daného člověka správný druh práce a pracovních podmínek a je-li mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem. To vnímáme jako velmi vhodný přístup i k lidem s mnohočetnými bariérami na trhu práce, kterým se tento projekt věnuje.

IPS (individuální umístění a podpora nebo Individual Placement and Support) je metoda podporovaného zaměstnávání, která pochází z Anglie a USA. Její základní myšlenkou je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu pro daného člověka správný druh práce a pracovních podmínek a je-li mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem. To vnímáme jako velmi vhodný přístup i k lidem s mnohočetnými bariérami na trhu práce, kterým se tento projekt věnuje.

Z praxi v ČR se jí, kromě jiných, věnuje z.ú. Fokus jako součást komplexních služeb poskytovaných svým klientům s duševním onemocněním. Tato metoda stojí na rychlém nalezení vhodného místa na volném trhu práce pro daného konkrétního klienta.  (Fokus uvádí průměrnou dobu od prvního kontaktu do získání místa kolem dvou týdnů, metodika uvádí max. měsíc). To vychází jednak z reality klientů, kteří často nevydrží dlouho u zájmu, jenž není naplněn a po měsíci a více už jejich odhodlání pracovat nebývá stejně silné, jako ve chvíli, kdy to začnou se svým klíčovým pracovníkem sami aktivně řešit. Dalším předpokladem je, že všechny další problémy, nedorozumění a nejasnosti ohledně práce se řeší lépe, když se řeší na reálném podkladě skutečné práce, nikoli jako nácvik či pouze teoreticky.

Klíčové principy IPS modelu:

1. Hlavním cílem je placená práce v běžných podmínkách

2. Každý klient, který o to stojí, je vhodným příjemcem IPS

3. Hledá se práce, která odpovídá požadavkům klienta

4. Práce se hledá rychle – ideálně do jednoho měsíce

5. Pracovní konzultant je členem klinického týmu

6. Podpora (klienta i zaměstnavatele) je individualizovaná a časově neomezená

7. Dávkové poradenství usnadňuje klientovi přechod od sociálních dávek k výdělku z práce

Pro pracovníky IPS je tedy, kromě práce s klienty, založené na komplexní diagnostice, důležitá i práce se zaměstnavateli. Podle vlastních slov mají ve FOKUSu trvale nakontaktováno cca. 50 zaměstnavatelů a vzhledem k různorodosti klientely se jim stejně často stává, že to nestačí a pro konkrétního klienta musí hledat „standardně“ přes inzerci a následně kontaktovat nového zaměstnavatele.

Jejich práci nahrává současná situace na trhu práce, kde je nedostatek pracovníků a tím pádem je vysoký zájem zaměstnavatelů o pracovníky, i když to pro ně znamená nějaké riziko navíc, nicméně dalším dopadem této metody je odbourávání strachu z neznáma, který je často největší bariérou na straně zaměstnavatele. Ten může organizace poskytující tuto službu efektivně odbourávat dlouhodobou prací s konkrétními zaměstnavately.

Dle zahraničních studií je metod IPS při práci s lidmi s duševním onemocněním několikanásobně efektivnější (co do získání a udržení trvalého pracovního místa na volném trhu práce), než jiné programy pracovní rehabilitace, jako např. nácvik pracovních dovedností, chráněné zaměstnávání apod. Lze tedy doufat, že i pro jiné skupiny osob znevýhodněných na trhu práce by mohla jeho adaptace přinášet naději.

 

Více informací je k nalezení např. zde: https://www.artmovement.cz/upload/Paralelní%20životy/PUBLIKACE_PZ/Metodika%20IPS_2014.pdf

 

 

------

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. První Fokusy vznikaly začátkem 90. let jako odpověď na neutěšenou situaci v oblasti psychiatrické péče. Dnes, hlavním posláním Fokusů je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, v rodině, v komunitě, na pracovišti, v úzkém kontaktu s nejbližším okolím a ve spolupráci s odborníky ze zdravotnictví, sociálních služeb, zaměstnávání, vzdělávání i volnočasových aktivit. Usilují o destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a aktivně se podílí na realizaci reformy péče o duševní zdraví.

Související články: