Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Metoda individuálního umístění a podpory zaměstnanců

Autor: Branislav Štěpita

01. 08. 2019

Rubrika:

#článek

IPS (individuální umístění a podpora nebo Individual Placement and Support) je metoda podporovaného zaměstnávání, která pochází z Anglie a USA. Její základní myšlenkou je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít pro daného člověka správný druh práce a pracovních podmínek a je-li mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem. To vnímáme jako velmi vhodný přístup i k lidem s mnohočetnými bariérami na trhu práce, kterým se věnuje náš projekt.

V České republice se jí v praxi, kromě jiných, věnuje organizace Fokus z.ú.jako součást komplexních služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním. Tato metoda stojí na rychlém nalezení vhodného místa na volném trhu práce pro daného konkrétního klienta (Fokus uvádí průměrnou dobu od prvního kontaktu do získání místa kolem dvou týdnů, metodika uvádí max. měsíc). To vychází jednak z reality klientů, kteří často nevydrží dlouho u zájmu, jenž není naplněn, a po měsíci a více už jejich odhodlání pracovat nebývá stejně silné jako ve chvíli, kdy to začnou se svým klíčovým pracovníkem sami aktivně řešit. Dalším předpokladem je, že všechny další problémy, nedorozumění a nejasnosti ohledně práce se řeší lépe, když se řeší na reálném podkladě skutečné práce, nikoli jako nácvik či pouze teoreticky.

Klíčové principy IPS modelu:

1. Hlavním cílem je placená práce v běžných podmínkách.

2. Každý klient, který o to stojí, je vhodným příjemcem IPS.

3. Hledá se práce, která odpovídá požadavkům klienta.

4. Práce se hledá rychle – ideálně do jednoho měsíce.

5. Pracovní konzultant je členem klinického týmu.

6. Podpora (klienta i zaměstnavatele) je individualizovaná a časově neomezená.

7. Dávkové poradenství usnadňuje klientovi přechod od sociálních dávek k výdělku z práce.

Pro pracovníky IPS je tedy, kromě práce s klienty založené na komplexní diagnostice, důležitá i práce se zaměstnavateli. Podle vlastních slov mají ve FOKUSu trvale nakontaktováno cca. 50 zaměstnavatelů a vzhledem k různorodosti klientely se jim přesto často stává, že to nestačí a pro konkrétního klienta musí práci hledat „standardně“ přes inzerci a kontaktovat tak nového zaměstnavatele.

Jejich práci nahrává současná situace na trhu práce, kde je nedostatek pracovníků a tím pádem je vysoký zájem zaměstnavatelů o pracovníky, a to, i když to pro ně znamená nějaké riziko navíc. Dalším dopadem této metody je odbourávání strachu z neznáma, který je často největší bariérou na straně zaměstnavatele. Strach může organizace používající metodu IPS efektivně odbourávat dlouhodobou prací s konkrétními zaměstnavateli.

Dle zahraničních studií je metoda IPS při práci s lidmi s duševním onemocněním několikanásobně efektivnější (co do získání a udržení trvalého pracovního místa na volném trhu práce) než jiné programy pracovní rehabilitace - např. nácvik pracovních dovedností, chráněné zaměstnávání apod. Lze tedy doufat, že i pro jiné skupiny osob znevýhodněných na trhu práce by mohla jeho adaptace přinášet naději.

 

Více informací je k nalezení např. zde: https://www.artmovement.cz/upload/Paralelní%20životy/PUBLIKACE_PZ/Metodika%20IPS_2014.pdf

 

 

------

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. První Fokusy vznikaly začátkem 90. let jako odpověď na neutěšenou situaci v oblasti psychiatrické péče. Dnes je hlavním posláním Fokusů přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, v rodině, v komunitě, na pracovišti, v úzkém kontaktu s nejbližším okolím a ve spolupráci s odborníky ze zdravotnictví, sociálních služeb, zaměstnávání, vzdělávání i volnočasových aktivit. Usilují o destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a aktivně se podílí na realizaci reformy péče o duševní zdraví.

Související články: