Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Zapojení do pracovní čety jako nový start

Autor: Dobrá práce v obci

04. 09. 2020

Rubrika:

#článek

Přinášíme sérii minipříběhů pěti lidí, kteří se zapojili do projektu pracovní čety v regionu MAS Brdy-Vltava. Prvním z nich je jednačtyřicetiletá Petra.

Po násilném útoku ze strany svého partnera skončila na jednotce intenzivní péče, kde se dozvěděla, že partner spáchal sebevraždu a zanechal jí dluhy přesahující 900 tisíc korun. Rázem přišla o byt a soud jí vyměřil exekuci sníženou na přibližně půl milionu. Přidaly se problémy s dětmi, které začaly v reakci na smrt svého otce projevovat zdravotní potíže a nezvladatelné chování. Materiální situace rodiny se rapidně zhoršila a Petra se navíc stala pro potenciální zaměstnavatele rizikovou osobou – mají strach, že děti budou často nemocné.

Vstup do čety vnímala Petra jako pokles na nejnižší možnou úroveň

Neutěšená životní situace přivedla Petru do pracovní čety a sama se netají tím, že do práce šla první den s odporem. Nechtěla být vnímána jako sociální případ, příčilo se jí být vystavena lítosti či odsouzení okolí. Nakonec byla součástí čety více než rok. Díky zapojení se do týmu a citlivému vedení získala zpět pocit vlastní důležitosti. Absolvovala zahradnický kurz, pravidelný plat jí umožnil naučit se vyjít s penězi, začala splácet exekuci a další dluhy již nevytvářela. Získala městský byt a za pomoci OSPOD začala řešit problémy s chováním své dcery. Jak sama říká, práce se jí nakonec stala rodinou.

V četě totiž nejde jen o samotnou práci. Zaměstnávání je doprovázeno podporou cílenou na stabilizaci situace těch, kteří v ní pracují. Díky kombinaci sociální podpory, pracovního a psychologického poradenství představuje četa v českém kontextu jedinečný projekt, který dává možnost změny lidem, kteří se točí v kruhu nejistých prací.

Ukončení práce v četě nebylo nakonec pro Petru snadné 

Petra ráda vzpomíná také na vstřícné přijetí ze strany starostů v obcích, kam s četou jezdili pracovat. Podpora, důvěra a pocit sounáležitosti bylo něco, co v životě postrádala. Možná i proto nesla ukončení své účasti na projektu velmi těžce a vnímala ho ze strany vedoucích čety jako zradu. Jak sama říká: „Ten konec je brutální“.

Přes šok, který pro Petru konec práce v četě znamenal, stal se pro ni nakonec odrazovým můstkem. Nejprve vyměnila několik zaměstnání, později absolvovala také svářečský kurz a zřídila si živnostenské oprávnění. Podařilo se jí získat zpět sirotčí důchod a splatila exekuci. V současné chvíli má připravenou zálohu na odkoupení bytu do osobního vlastnictví a vztahy s dcerou se urovnaly. Jak sama říká: „Jsem maximálně spokojená“.

Pletí chodníků v Obořišti. Autor Antonín Kapraň, zdroj: MMR ČR (ilustrační foto)


O projektu: 

Příběh je výpovědí účastnice projektu s názvem „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy-Vltava“. Z komunitního plánování sociálních a návazných služeb v MAS Brdy-Vltava vyplynulo, že na tomto území chybí nabídka dostupného zaměstnání s podporou pro osoby znevýhodněné na trhu práce. A tak v roce 2012 vznikl projekt pracovní čety, která zajišťuje údržbu veřejných prostor a zeleně. Aby obce měly s četou co nejméně starostí, jsou všechny práce vykonávány pod odborným dohledem kouče, který není z cílové skupiny znevýhodněných osob. Domlouvá jednotlivé práce s obcemi a vede svěřené pracovníky k co nejlepšímu výkonu zadaných prací. 

Jména v příbězích byla pozměněna a obrázky jsou pouze ilustračního charakteru.