Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Co měnit a neměnit u dávkového systému

Autor: TRL

10. 04. 2019

Rubrika:

#článek

Systém exekucí, spíš než systém sociálních dávek, představuje největší překážku pro lídi, kteři se snažejí dostat a udržet se na trhu práce. O tom ale také o nutných změnách v systému dávek mluvila zástupkyně SPOTu Lucie Trlifajová na kulatém stolu v Poslanecké sněmovně.

V pondělí 9. 4. 2019 jsme na odborném kulatém stole pořádaném Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny prezentovali závěry naších analýz k finanční nevýhodnosti práce a jejich implikacím pro současné debaty o dávkovém systému.

Debata se dnes vede o systému dávek, nicméně hlavní problém proč legální práce není finančně výhodná, a pro některé je dokonce ohrožující, neleží v systému dávek, ale exekucí. Ten je dnes nastavený tak, že anuluje ty mechanismy, které umožňují růst příjmu při nástupu do zaměstnání - především jde o exekuci daňového bonusu na děti a nezabavitelnou částku, která je nižší než částky, ze kterých vychází systém dávek, a tedy je hluboko pod tím z čeho lze žít. 
 
Pokud se bavíme o možných změnách v systémech dávek, je klíčové se věnovat podpoře nízko-příjmových domácností s dětmi, kde je dnes nepoměr mezi počtem domácnsotí ohrožených chudobou, a těmi, na které cílí sociální podpora, osamostňování mladých dospělých a celkové informovanosti o systému, nikoliv omezovat nebo více podmiňovat dávky na bydlení - i tom se debata na kulatém stole vedla.
 
Celá prezentace Lucii Trlifajové ze SPOTu je dostupná zde.
 
Prezentace Aleny Zieglerové z IPSI (přehled dávek), je dotupná zde.