Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

Videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Místo: online - Zoom

13. 10. 2020 (13. - 14. 10. 2020)

Rubrika:

#Nadcházející

Centrum pro společenské otázky (SPOT) pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na systémovou podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti na lokální úrovni spojenou se seznámením s koordinovaným komplexem programů realizovaným na území města Kadaň a rádi bychom vás k ní tímto přizvali. S ohledem na současnou situaci pandemie COVID-19 jsme se rozhodli konferenci nakonec uskutečnit jako video konferenci. Odkazy k připojení k programu jednotlivých dnů najdete níže.

Klíčovým tématem konference je podpora znevýhodněných osob při získání a udržení kvalitního pracovního místa, protože zaměstnání považujeme za jeden z hlavních prvků sociální integrace. Není však prvkem jediným, proto bude věnována pozornost i programům navazujícím na oblast zaměstnanosti a jejich vzájemnému propojení - protože jenom tudy, věříme, vede cesta k plnému začlenění a zkvalitnění života sociálně vyloučených osob.

Během prvního dne představíme několikaletou praktickou zkušenost s programy sociálního začleňování ve městě Kadaň. Druhý den se budeme věnovat konceptům, nástrojům a praktickým přístupům z dalších měst a obcí. 

Cílem konference je inspirovat Vás k vyzkoušení nových nástrojů při vaší práci v oblasti sociální integrace a zároveň propojit aktivní organizace a osoby v oblasti podpory zaměstnanosti a návazných integračních aktivit. 

Mezinárodní videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce
Kadaň, 13. a 14. 10. 2020 

- prosíme o vyplnění přihlášky na https://forms.gle/uEgL5MZB1GBN6JbD6

- 1. den se potkáme na https://us02web.zoom.us/j/85752390010

- 2. den se potkáme na https://us02web.zoom.us/j/89410109578

Program: 

13. 10. Den 1. – Kadaňská síť integrace sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti (13:00 - 15:45)

1. Úvodní slova (13:00 – 13:15)

i. Přivítání - Bronislav Podlaha (SPOT), Jiří Kulhánek (starosta Kadaně)

ii. Institucionální síť: Lokální partnerství a další platformy - Bronislav Podlaha (SPOT)

2. Představení sociálních a prorodinných a komunitních služeb (13:15-14:05)

i. Terénní program města Kadaně - Tomáš Mědílek (vedoucí OSVaZ), Hana Vaněčková (TSP), 10 min

ii. Systém prostupného bydlení a role terénních programů v něm - Tomáš Mědílek, 5 min

iii. Domovní schůze, domovníci, komunitní aktivity, participace obyvatel SVL Prunéřov na zvyšování komfortu bydlení a kvality veřejného prostoru - Tomáš Mědílek, 5 min

iv. Dluhová poradna organizace Naděje - Veronika Kusá (vedoucí pobočky), 10 min

v. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace Radka - Olga Šoltésová (vedoucí Sociálního a rodinného centra),  10 min

vi. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Světlo Kadaň - Kamila Roubínová (vedoucí klubu Přízemí), 10 min

3. Jak do služeb zapadá podpora zaměstnanosti? Představení dalších integračních aktivit: (14:05-15:15)

i. Program Chci studovat v návaznosti na NZDM – Světlo Kadaň - Pavlína Holubová, vedoucí programu), 10 min 

ii. Obecně o prostupném a podporovaném zaměstnávání v Kadani - Bronislav Podlaha (SPOT), 10 min

iii. Spolupráce ÚP ČR, KoP Kadaň s obcí a dalšími aktéry v Kadani - Marie Weissová (ředitelka KoP), 10 min

iv. Sociální podniky v Kadani – Jan Hudák (ředitel Bok&LK), 10 min

v. Prostupné zaměstnávání: veřejná služba, veřejně prospěšné práce při městě a u technických služeb - Tomáš Mědílek (vedoucí OSVaZ), 10 min

vi. Pracovní poradenství města – pilot projektu Dobrá práce v obci - Miroslav Ujváry, Hana Vaněčková - TSP, 10 min

vii. Pracovní poradenství a podporované zaměstnávání v projektech OPZ organizace Radka - Olga Šoltésová, 10 min

4. Shrnutí klientské sítě (15:15 – 15:25)

i. Case management – různé druhy klientské případové spolupráce na území města - Bronislav Podlaha, 10 min

5. Diskuze účastníků a rozloučení (15:25-15:45)

14. 10. Den 2. – Nástroje podpory zaměstnanosti (13:00 - 15:45)

1. Úvodní slovo (13:00 – 13:20)

i. Výstupy projektu Dobrá práce v obci: znevýhodnění a bariéry jako příčiny marginalizovaného postavení a principy podpory - Lucie Trlifajová (SPOT), 20 min

2. Panelový blok: Překonávání bariér vstupu na trh práce: nástroje a systémy využitelné při podpoře osob znevýhodněných na trhu práce (13:20 – 15:00)

i. Systém podpory s využitím konceptu  Plánování zaměřené na člověka (PCP - Person Centered Planning) - Kristýna Valentová, Rytmus Praha, 20 min

ii. Jak funguje IPS (Individual Placement and Support) aneb do práce bez tréninku – Petr Špaček, Fokus Praha, 20 min

iii. Využívání neveřejných služeb zaměstnanosti na Slovensku - Zuzana Poláčková (Slovenská akadémia vied), Michaela Mudroňová (Agentúra práce Lučenec), 20 min

iv. Prostupné zaměstnávání: od veřejné služby přes veřejně prospěšné práce až do stavu kmenových zaměstnanců: prostup a podpora v Městské správě sociálních služeb - Lenka Raadová (ředitelka MěSSS), 20 min - ZRUŠENO

v. Jak funguje a jak by mohla fungovat APZ – Tomáš Novotný, Úřad práce ČR, KoP Chomutov, 20 min 

3. Diskuze účastníků a rozloučení (15:00 – 15:45)

- Diskuzi iniciuje a vede Alena Zieglerová (Institut pro sociální inkluzi), 45 min