Web dobrá práce v obci

Konference: Podpora vzdělávání na cestě k zaměstnanosti

Místo: PRACOVNA & Laskafe, Vlkova 36, Praha 3

03. 03. 2020 (9:30 - 17:00)

Rubrika: Proběhlé

Hlavním tématem a cílem březnového setkání bylo sdílení příkladů dobré praxe z oblasti prevence selhávání na trhu práce v rámci vzdělávání.

Workshop: Jak zajistit podporu pro zaměstnání v obci

Místo: Pracovna (Vlkova 26, Praha 3, Žizkov)

28. 03. 2019 (10:00 - 15:00)

Rubrika: Proběhlé

Projekt Dobrá práce v obci si klade si za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání skupiny dlouhodobě nezaměstnaných na úrovni měst a obcí. Vnímáme, že kromě tvorby pracovních míst představuje velkou výzvu vytváření efektivních sítí podpory, v jejichž rámci budou identifikovány konkrétní individuální bariéry bránící vstupu na trh práce a udržení zaměstnání, a následně zajištění specifické podpory, která pomůže tyto bariéry překonávat. Zastáváme názor, že klíčovou roli při vytváření a koordinaci podpůrných sítí mají mít obce. V současnosti však velké množství obcí tímto způsobem nepřemýšlí a současně není zatím tato role obcí dostatečně metodicky pokryta.

Workshop: Selektivně aktivní politika zaměstnanosti?

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

26. 11. 2018 (10:00 - 15:00)

Rubrika: Proběhlé

Proč je nezaměstnanost mladých větší problém na Ústecku než v Ostravsku? Které regiony jsou nejvíce ovlivněny sezónní prací? Jak se vývoj nezaměstnanosti vztahuje k tomu, kdo je v hmotné nouzi? Proč neodpovídá pokles nezaměstnanosti vývoji počtu domácností v hmotné nouzi? A jak to, že distribuce pracovních míst určených pro veřejně prospěšné práce nekopíruje žádný z prostorových trendů rozložení nerovností v Česku?