Web dobrá práce v obci

Závěrečná konference projektu Dobrá práce v obci

Místo: online - Zoom

04. 02. 2021 (9:30 - 16:30)

Centrum pro společenské otázky SPOT vás srdečně zve na závěrečnou konferenci projektu Dobrá práce v obci s podtitulem Dobrá politika zaměstnanosti musí lidem přinášet celkovou životní stabilizaci.

Třetí díl videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Místo: online - Zoom

08. 12. 2020 (13:00 - 16:00)

Srdečně vás zveme na třetí díl videokonference, která navazuje na dvě říjnová online setkání představující komplex služeb ve městě Kadaň a koncepty a nástroje v oblasti zaměstnanosti také v jiných městech v České republice i v zahraničí. Třetí díl pořádá opět Centrum pro společenské otázky - SPOT v rámci projektu Dobrá práce v obci a zaměří se na roli obce jako koordinátora programů zaměstnanosti a na možnosti obce přímo ovlivňovat lokální trh práce. Téma může být inspirací jak pro další obce, tak pro centrální úpravy finančních a legislativních nástrojů, které by mohly obcím v této oblasti pomáhat.

Videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Místo: online - Zoom

13. 10. 2020 (13. - 14. 10. 2020)

Centrum pro společenské otázky (SPOT) pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na systémovou podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti na lokální úrovni spojenou se seznámením s koordinovaným komplexem programů realizovaným na území města Kadaň a rádi bychom vás k ní tímto přizvali. S ohledem na současnou situaci pandemie COVID-19 jsme se rozhodli konferenci nakonec uskutečnit jako video konferenci. Odkazy k připojení k programu jednotlivých dnů najdete níže.

ZRUŠENO: Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Místo: Kadaň, Ústecký kraj

07. 04. 2020 (7. - 8. 4. 2020)

Centrum pro společenské otázky (SPOT) pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na systémovou podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti na lokální úrovni spojenou se seznámením s koordinovaným komplexem programů realizovaným na území města Kadaň a rádi bychom vás k ní tímto přizvali.

Konference: Podpora vzdělávání na cestě k zaměstnanosti

Místo: PRACOVNA & Laskafe, Vlkova 36, Praha 3

03. 03. 2020 (9:30 - 17:00)

Hlavním tématem a cílem březnového setkání bylo sdílení příkladů dobré praxe z oblasti prevence selhávání na trhu práce v rámci vzdělávání.

Workshop: Jak zajistit podporu pro zaměstnání v obci

Místo: Pracovna (Vlkova 26, Praha 3, Žizkov)

28. 03. 2019 (10:00 - 15:00)

Projekt Dobrá práce v obci si klade si za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání skupiny dlouhodobě nezaměstnaných na úrovni měst a obcí. Vnímáme, že kromě tvorby pracovních míst představuje velkou výzvu vytváření efektivních sítí podpory, v jejichž rámci budou identifikovány konkrétní individuální bariéry bránící vstupu na trh práce a udržení zaměstnání, a následně zajištění specifické podpory, která pomůže tyto bariéry překonávat. Zastáváme názor, že klíčovou roli při vytváření a koordinaci podpůrných sítí mají mít obce. V současnosti však velké množství obcí tímto způsobem nepřemýšlí a současně není zatím tato role obcí dostatečně metodicky pokryta.