Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

WORKSHOP K BARIÉRÁM ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Místo: Akademické konferenční centrum

15. 03. 2018 (8:00 - 16:30)

Rubrika:

#Proběhlé

Workshop bude zaměřen na problematiku zaměstnání a zapojení nezaměstnaných osob a na možnosti obcí přispět k procesu jejich integrace.

Workshop bude zaměřen na problematiku zaměstnání a zapojení nezaměstnaných osob a na možnosti obcí přispět k procesu jejich integrace.

Na workshopu budou diskutovány problémy a bariéry, které musí osoby ohrožené sociálním vyloučením překonávat ve snaze (re)integrovat se na pracovní trh, a konkrétní opatření, jak tyto bariéry zmírnit a eliminovat. Zjištění vychází z terénního výzkumu

realizovaného v rámci projektu a propojuje je s existujícími výzkumy, analýzami a daty.

Cílem workshopu je identifikaci opatření, která umožní, aby zaměstnání v obci bylo „dobrou prací“, tedy zaměstnáním, které umožní osobám ohrožených sociálním vyloučení dlouhodobou změnu jejich situace – a zároveň budou pro zainteresované aktéry, zejménapro obce a státní instituce, přijatelná a realizovatelná.

Setkání je součástí tříletého projektu Dobrá práce v obci. Projekt se věnuje možnostem zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením na místech vytvářených veřejnými institucemi na úrovni obce a možnostem využití státní podpory a specifických nástrojů (VPP a další formy dotovaných míst, sociálně odpovědné veřejné zakázky, etc.) v této oblasti. Řešitelé projektu si kladou za cíl popsat situace dosud známé a využívané praxe v ČR a jejichdopady na situaci zaměstnávaných osob a vytvořit přehled funkčních modelů veřejného zaměstnávání realizovaných v zahraničí. V šesti vybraných obcích pak budou testovány možné přístupy k vytváření pracovních míst, které umožní „dobrou práci“ a tedy i změnu sociální situace těch, kteří na těchto místech pracují.

Projekt je financován z ESIF – Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

Realizátory projektu je Nová škola o.p.s. (nositel projektu, administrativní vedení), Centrum pro společenské otázky – SPOT (odborný grant projektu, obsahové vedení) a Multikulturní centrum Praha z.s. (spolupráce výzkumných aktivitách a veřejných akcích).

Soubory ke stažení: