Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

Workshop: Selektivně aktivní politika zaměstnanosti?

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

26. 11. 2018 (10:00 - 15:00)

Rubrika:

#Proběhlé

Proč je nezaměstnanost mladých větší problém na Ústecku než v Ostravsku? Které regiony jsou nejvíce ovlivněny sezónní prací? Jak se vývoj nezaměstnanosti vztahuje k tomu, kdo je v hmotné nouzi? Proč neodpovídá pokles nezaměstnanosti vývoji počtu domácností v hmotné nouzi? A jak to, že distribuce pracovních míst určených pro veřejně prospěšné práce nekopíruje žádný z prostorových trendů rozložení nerovností v Česku?

Nezaměstnanost, chudoba a regionální disparity ve využívání dotovaných pracovních míst v datech a v mapách.

Na workshopu představíme sérii grafů a map, které znázorňují vývoj nezaměstnanosti, statistiky pobírání dávek v hmotné nouzi a využívání vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (VPP a SÚPM) mezi lety 2006 a 2018. V návaznosti na ně budeme diskutovat aktuální trendy v oblasti zaměstnanosti, chudoby a zacílenosti nástrojů tvorby pracovních míst.

Kulatý stůl bude rozdělen na dva bloky. V prvním z nich se zaměříme na  to, kdo jsou nezaměstnaní. Kromě obecných trendů se prostřednictvím map seznámíme s geografickými rozdíly ve struktuře uchazečů o zaměstnání podle pohlaví, věku, vzdělání, délky evidence a sezónnosti. Tyto trendy pak porovnáme s vývojem v rozmístění těch, kteří se neuživí vlastní prací - tedy příjemců dávek v hmotné nouzi, s důrazem na rozdílné situace chudých rodin s dětmi a chudých bezdětných domácností i na vývoj těchto rozdílů v čase a prostoru.

V odpoledním bloku se budeme podrobněji věnovat prostorové distribuci pracovních míst vytvářených prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměříme se na zdroje financování a jejich prostorovou distribuci. Podrobněji pak budeme diskutovat rozložení VPP a SÚPM podle pohlaví, věku a vzdělání osob, které je vykonávají, a srovnávat jej se strukturou nezaměstnaných v jednotlivých územních celcích.

V odpoledním bloku také krátce představíme pracovní verzi interaktivní mapy,  jejíž ambicí je nabídnout veřejně přístupná data o základních vývojových trendech a specifikách jednotlivých cílových skupin na celorepublikové úrovni i na úrovni jednotlivých obcí.

Fotogalerie: