Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Pro Alenu byla četa odrazovým můstkem zpět k rodině

Autor: Dobrá práce v obci

14. 09. 2020

Rubrika:

#článek

Ve čtvrtém příběhu lidí, kteří se zapojili do projektu pracovní čety v regionu MAS Brdy-Vltava, představujeme čtyřicetiletou Alenu.

Alena je matka čtyř dětí, samoživitelka. Díky nízkému věku dětí a nedostupnosti hlídání byla definována jako nevhodná zaměstnankyně. Byla vystavena domácímu násilí, sama měla zápis v trestním rejstříku a byla zatížena exekucí. Od absence vhodného bydlení byl už jen krůček k tomu, že jí byly děti odebrány a umístěny do dětského domova. Ty se ocitly na jiném místě, než rodina původně žila, a to donutilo Alenu opustit obec, kde měla přátele a znala místní prostředí a jeho možnosti, do neznáma, ale blíže k dětem, aby s nimi mohla zůstat v kontaktu.

Příchod do nového prostředí s sebou přirozeně nesl pocit vykořenění, trpěla ztrátou své rodiny. Četa se tak pro ni stala příležitostí, jak rodinnou situaci zachránit. Díky projektu se řešení celé její situace podařilo nastartovat – získala bydlení v ubytovně, s dětmi byla v pravidelném kontaktu. Začala splácet exekuci a podařilo se jí další dluhy již nevytvářet. Získané zázemí a možnost nahlédnout na vlastní problémy s odstupem jí umožnily klidnější plánování vlastního života. Důležité pro ni bylo také to, že cítila pochopení kolektivu, kolegů v četě i vedoucích pracovníků.

Alena byla nakonec v četě na přelomu let 2014 a 2015 méně než rok – odešla předčasně z důvodu nabídky dobře placeného zaměstnání. Díky vyšším platu splnila podmínky insolvence a nastoupila na cestu oddlužení. V roce 2017 dosáhla čistého rejstříku trestů. S partnerem získala obecní byt a vyřešení bytové a finanční situace vedlo k užšímu kontaktu s dětmi. Jejich odebrání se stalo pro Alenu tím nejsilnějším hnacím motorem k hledání kvalitní práce, která by jí umožnila vytvořit zázemí pro obnovení rodiny. Partner jí pak poskytl podporu v získání bytu, financí i hlídání dětí tak, aby byla schopná práci se věnovat. Dva platy jim umožňují kvalitní život i spoření na budoucí investici do vlastního bydlení – plánují společně koupi domu.

  

Pletí na návsi ve Staré Huti, zdroj Brdy-Vltava o.p.s. (ilustrační foto)

Čištění koryta potoka v Županovicích, zdroj Brdy-Vltava o.p.s. (ilustrační foto)


O projektu:

Příběh je výpovědí účastnice projektu s názvem „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy-Vltava“. Z komunitního plánování sociálních a návazných služeb v MAS Brdy-Vltava vyplynulo, že na tomto území chybí nabídka dostupného zaměstnání s podporou pro osoby znevýhodněné na trhu práce. A tak v roce 2012 vznikl projekt pracovní čety, která zajišťuje údržbu veřejných prostor a zeleně. Aby obce měly s četou co nejméně starostí, jsou všechny práce vykonávány pod odborným dohledem kouče, který není z cílové skupiny znevýhodněných osob. Domlouvá jednotlivé práce s obcemi a vede svěřené pracovníky k co nejlepšímu výkonu zadaných prací.

Jména v příbězích byla pozměněna a obrázky jsou pouze ilustračního charakteru.