Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

Workshop: Jak zajistit podporu pro zaměstnání v obci

Místo: Pracovna (Vlkova 26, Praha 3, Žizkov)

28. 03. 2019 (10:00 - 15:00)

Rubrika:

#Proběhlé

Projekt Dobrá práce v obci si klade si za cíl podporovat a rozvíjet formy zaměstnávání skupiny dlouhodobě nezaměstnaných na úrovni měst a obcí. Vnímáme, že kromě tvorby pracovních míst představuje velkou výzvu vytváření efektivních sítí podpory, v jejichž rámci budou identifikovány konkrétní individuální bariéry bránící vstupu na trh práce a udržení zaměstnání, a následně zajištění specifické podpory, která pomůže tyto bariéry překonávat. Zastáváme názor, že klíčovou roli při vytváření a koordinaci podpůrných sítí mají mít obce. V současnosti však velké množství obcí tímto způsobem nepřemýšlí a současně není zatím tato role obcí dostatečně metodicky pokryta.

POZVÁNKA

Přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti a přesah nabídky pracovních míst nad počtem uchazečů o zaměstnání část lidí zůstává nebo se opakovaně vrací do evidence Úřadů práce. Převažující vysvětlení tohoto jevu ve značném zjednodušení říká, že lidé, kteří v tuto chvíli legálně nepracují, jsou z různých důvodů „nezaměstnatelní“. Aniž bychom se chtěli s takovým tvrzením ztotožnit, zdá se nesporné, že vedle systémových příčin nezaměstnanosti se do popředí dostávají bariéry generované životní situací nezaměstnaných osob. Velkou výzvou se tak stává vytvoření nástrojů pro překonání těchto individuálních bariér bránících nezaměstnaným úspěšně a dlouhodobě vstoupit na legální pracovní trh.

Workshop má ambici přispět k diskusi o roli obce jako organizátora a koordinátora sítě pro individuální podporu nezaměstnaných osob a formulovat některé základní parametry podpůrných sítí včetně systému jejich koordinace a role jednotlivých lokálních partnerů v procesu snižování bariér vstupu na trh práce. Důležitým tématem bude způsob diagnostiky potřeb podporovaných osob. 

Workshop navazuje na analýzy existujících praxí a výzkumy realizované v rámci projektu. Výstupy budou použity pro vytvoření námětů/doporučení pro konkrétní aktivity na lokální úrovni a pro formulování doporučení pro centrální úroveň. 

PREZENTACE A VÝSTUPY KE STAŽENÍ

Kdy má smysl uvažovat o case managementu

SPOT_workshop koordinace služeb_prezentace

Prezentace_UradPrace_SpolecneToDokazeme

Prezentace_Brno_dlouhodobe_nezamestnani_